The GATA transcription factor TaGATA1 recruits demethylase TaELF6‐A1 and enhances seed dormancy in wheat by directly regulating TaABI5
Xuening Wei, Yuyan Li, Xiuliang Zhu, Xin Liu, Xingguo Ye, Miaoping Zhou and Zengyan Zhang
J Integr Plant Biol . 2023, (5): 1262 -1276 .  DOI: 10.1111/jipb.13437

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22