Single‐cell RNA‐seq of Lotus japonicus provide insights into identification and function of root cell types of legume
Zhanmin Sun, Sanjie Jiang, Dan Wang, Linxia Li, Boxin Liu, Qifan Ran, Lizhen Hu, Junbo Xiong, Yixiong Tang, Xiaofeng Gu, Yanmin Wu and Zhe Liang
J Integr Plant Biol . 2023, (5): 1147 -1152 .  DOI: 10.1111/jipb.13435

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22