A pair of G‐type lectin receptor‐like kinases modulates nlp20‐mediated immune responses by coupling to the RLP23 receptor complex
Yazhou Bao, Yixin Li, Qin Chang, Rubin Chen, Weijie Wang, Qian Zhang, Shuxian Chen, Guangyuan Xu, Xiaodan Wang, Fuhao Cui, Daolong Dou and Xiangxiu Liang
J Integr Plant Biol . 2023, (5): 1312 -1327 .  DOI: 10.1111/jipb.13449

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22