PagERF81 regulates lignin biosynthesis and xylem cell differentiation in poplar
Xin‐Wei Zhao, Qiao Wang, Dian Wang, Wei Guo, Meng‐Xuan Hu, Ying‐Li Liu, Gong‐Ke Zhou, Guo‐Hua Chai, Shu‐Tang Zhao and Meng‐Zhu Lu
J Integr Plant Biol . 2023, (5): 1134 -1146 .  DOI: 10.1111/jipb.13453

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22