ESCRT-III component OsSNF7.2 modulates leaf rolling by trafficking and endosomal degradation of auxin biosynthetic enzyme OsYUC8 in rice
Liang Zhou, Saihua Chen, Maohong Cai, Song Cui, Yulong Ren, Xinyue Zhang, Tianzhen Liu, Chunlei Zhou, Xin Jin, Limin Zhang, Minxi Wu, Shuyi Zhang, Zhijun Cheng, Xin Zhang, Cailin Lei, Qibing Lin, Xiuping Guo, Jie Wang, Zhichao Zhao, Ling Jiang, Shanshan Zhu and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol . 2023, (6): 1408 -1422 .  DOI: 10.1111/jipb.13460

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22