Conserved noncoding sequences correlate with distant gene contacts in Arabidopsis and Brassica
Lei Zhang, Jian Wu, Jianli Liang, Runmao Lin, Chao Sun, Qirui Dai, Lupeng Zhang, Huiling Guo, Ranze Zhao and Xiaowu Wang
J Integr Plant Biol . 2023, (6): 1467 -1478 .  DOI: 10.1111/jipb.13465

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22