Development of an efficient expression system with large cargo capacity for interrogation of gene function in bamboo based on bamboo mosaic virus
Yandong Jin, Baijie Wang, Mingchuan Bao, Yujie Li, Shengwu Xiao, Yuhua Wang, Jun Zhang, Liangzhen Zhao, Hangxiao Zhang, Yau-Heiu Hsu, Mingjie Li and Lianfeng Gu
J Integr Plant Biol . 2023, (6): 1369 -1382 .  DOI: 10.1111/jipb.13468

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22