A cell wall invertase modulates resistance to fusarium crown rot and sharp eyespot in common wheat
Guoguo Lv, Yixiao Zhang, Lin Ma, Xiangning Yan, Mingjie Yuan, Jianhui Chen, Yongzhen Cheng, Xi Yang, Qi Qiao, Leilei Zhang, Mohsin Niaz, Xiaonan Sun, Qijun Zhang, Shaobin Zhong and Feng Chen
J Integr Plant Biol . 2023, (7): 1814 -1825 .  DOI: 10.1111/jipb.13478

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22