Differential SW16.1 allelic effects and genetic backgrounds contributed to increased seed weight after soybean domestication
Xianlian Chen, Cheng Liu, Pengfei Guo, Xiaoshuai Hao, Yongpeng Pan, Kai Zhang, Wusheng Liu, Lizhi Zhao, Wei Luo, Jianbo He, Yanzhu Su, Ting Jin, Fenfen Jiang, Si Wang, Fangdong Liu, Rongzhou Xie, Changgen Zhen, Wei Han, Guangnan Xing, Wubin Wang, Shancen Zhao, Yan Li and Junyi Gai
J Integr Plant Biol . 2023, (7): 1734 -1752 .  DOI: 10.1111/jipb.13480

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22