Auxin signaling module OsSK41-OsIAA10-OsARF regulates grain yield traits in rice
Fuying Ma, Fan Zhang, Yu Zhu, Dengyong Lan, Peiwen Yan, Ying Wang, Zejun Hu, Xinwei Zhang, Jian Hu, Fuan Niu, Mingyu Liu, Shicong He, Jinhao Cui, Xinyu Yuan, Ying Yan, Shujun Wu, Liming Cao, Hongwu Bian, Jinshui Yang, Zhikang Li and Xiaojin Luo
J Integr Plant Biol . 2023, (7): 1753 -1766 .  DOI: 10.1111/jipb.13484

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22