Cell type-specific proteomics uncovers a RAF15-SnRK2.6/OST1 kinase cascade in guard cells
Hongliang Wang, Yubei Wang, Tian Sang, Zhen Lin, Rongxia Li, Weiwei Ren, Xin Shen, Bing Zhao, Xiao Wang, Xuebin Zhang, Shaoqun Zhou, Shaojun Dai, Honghong Hu, Chun‐Peng Song and Pengcheng Wang
J Integr Plant Biol . 2023, (9): 2122 -2137 .  DOI: 10.1111/jipb.13536

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22