The role of Class Ⅱ KNOX family in controlling compound leaf patterning in Medicago truncatula
Xiao Wang, Juanjuan Zhang, Maofeng Chai, Lu Han, Xiaohua Cao, Jing Zhang, Yiming Kong, Chunxiang Fu, Zeng‐Yu Wang, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol . 2023, (10): 2279 -2291 .  DOI: 10.1111/jipb.13549

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22