Elucidation of the melitidin biosynthesis pathway in pummelo
Shuangqian Shen, Shouchuang Wang, Chenkun Yang, Chao Wang, Qianqian Zhou, Shen Zhou, Ran Zhang, Yufei Li, Zixuan Wang, Liupan Dai, Wenjv Peng, Yingchen Hao, Hao Guo, Guangping Cao, Xianqing Liu, Fan Yao, Qiang Xu, Alisdair R. Fernie and Jie Luo
J Integr Plant Biol . 2023, (11): 2505 -2518 .  DOI: 10.1111/jipb.13564

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22