Paternally imprinted LATE-FLOWERING2 transcription factor contributes to paternal-excess interploidy hybridization barriers in wheat
Guanghui Yang, Man Feng, Kuohai Yu, Guangxian Cui, Yan Zhou, Lv Sun, Lulu Gao, Yumei Zhang, Huiru Peng, Yingyin Yao, Zhaorong Hu, Vincenzo Rossi, Ive De Smet, Zhongfu Ni, Qixin Sun and Mingming Xin
J Integr Plant Biol . 2023, (12): 2587 -2603 .  DOI: 10.1111/jipb.13574

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22