Trade-offs between the accumulation of cuticular wax and jasmonic acid-mediated herbivory resistance in maize
Jiong Liu, Lu Li, Zhilong Xiong, Christelle A.M. Robert, Baozhu Li, Shan He, Wenjie Chen, Jiasheng Bi, Guanqing Zhai, Siyi Guo, Hui Zhang, Jieping Li, Shutang Zhou, Xi Zhang and Chun‐Peng Song
J Integr Plant Biol . 2024, (1): 143 -159 .  DOI: 10.1111/jipb.13586

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22