A centromere map based on super pan-genome highlights the structure and function of rice centromeres
Yang Lv, Congcong Liu, Xiaoxia Li, Yueying Wang, Huiying He, Wenchuang He, Wu Chen, Longbo Yang, Xiaofan Dai, Xinglan Cao, Xiaoman Yu, Jiajia Liu, Bin Zhang, Hua Wei, Hong Zhang, Hongge Qian, Chuanlin Shi, Yue Leng, Xiangpei Liu, Mingliang Guo, Xianmeng Wang, Zhipeng Zhang, Tianyi Wang, Bintao Zhang, Qiang Xu, Yan Cui, Qianqian Zhang, Qiaoling Yuan, Noushin Jahan, Jie Ma, Xiaoming Zheng, Yongfeng Zhou, Qian Qian, Longbiao Guo and Lianguang Shang
J Integr Plant Biol . 2024, (2): 196 -207 .  DOI: 10.1111/jipb.13607

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22