Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
ERF1 delays flowering through direct inhibition of FLOWERING LOCUS T expression in Arabidopsis
Yanli Chen, Liping Zhang, Haiyan Zhang, Ligang Chen and Diqiu Yu
DOI: 10.1111/jipb.13144
Online Date: 21 June 2021
  
Plant tRNA-derived fragments: biogenesis and functions
Xuan Ma, Chunyan Liu, Xiaofeng Cao
doi: 10.1111/jipb.13143
>Online Date: 11 June 2021
  
Primary root and root hair development regulation by OsAUX4 and its participation in the phosphate starvation response
Rigui Ye, Yunrong Wu, Zhenyu Gao, Hao Chen, Lixia Jia, Dongming Li, Xugang Li, Qian Qian, and Yanhua Qi
DOI: 10.1111/jipb.13142
Online Date: 10 June 2021
  
Plant-based, adjuvant-free, potent multivalent vaccines for avian influenza virus via Lactococcus surface display
Shi-Jian Song, Gyeong-Im Shin, Jinyong Noh, Jiho Lee, Deok-hwan Kim, Gyeongryul Ryu, Gyeongik Ahn, Hyungmin Jeon, Hai-Ping Diao, Youngmin Park, Min Gab Kim, Woe-Yeon Kim, Young-Jin Kim, Eun-Ju Sohn, Chang Seon Song, and Inhwan Hwang
DOI: 10.1111/jipb.13141
Online Date: 29 May 2021
  
Rice SPL10 positively regulates trichome development through expression of HL6 and auxin-related genes
Jinjie Li, Bo Tang, Yingxiu Li, Chenguang Li, Minjie Guo, Haiyang Chen, Shichen Han, Jin Li, Qijin Lou, Wenqiang Sun, Peng Wang, Haifeng Guo, Wei Ye, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Sibin Yu, Long Zhang and Zichao Li
DOI: 10.1111/jipb.13140
Online Date: 26 May 2021
  
Brassinosteroids inhibit miRNA-mediated translational repression by decreasing AGO1 on the endoplasmic reticulum
Taiyun Wang, Yanhua Zheng, Qi Tang, Songxiao Zhong, Wei Su, Binglian Zheng
DOI: 10.1111/jipb.13139
Online Date: 21 May 2021
  
Circadian rhythms driving a fast-paced root clock implicate species-specific regulation in Medicago truncatula
Liping Wang, Anqi Zhou, Jing Li, Mingkang Yang, Fan Bu, Liangfa Ge, Liang Chen and Wei Huang
DOI: 10.1111/jipb.13138
Online Date: 19 May 2021
  
A unique photosystem I reaction center from a chlorophyll d‐containing cyanobacterium Acaryochloris marina
Caihuang Xu, Qingjun Zhu, Jing-Hua Chen, Liangliang Shen, Xiaohan Yi, Zihui Huang, Wenda Wang, Min Chen, Tingyun Kuang, Jian-Ren Shen, Xing Zhang, Guangye Han
DOI: 10.1111/jipb.13113
Online Date: 17 May 2021
  
Natural variation in linalool metabolites: One genetic locus, many functions?
Jun He, Rayko Halitschke, Ian T. Baldwin, Meredith C. Schuman
DOI: 10.1111/jipb.13104
Online Date: 30 April 2021
  
Simultaneous gene editing of three homoeoalleles in self‐incompatible allohexaploid grasses
Liang Zhang, Tao Wang, Guangyang Wang, Aoyue Bi, Misganaw Wassie, Yan Xie, Liwen Cao, Huawei Xu, Jinmin Fu, Liang Chen, Yang Zhao and Tao Hu
DOI: 10.1111/jipb.13101
Online Date: 29 April 2021
  
PagGRF12a interacts with PagGIF1b to regulate secondary xylem development through modulating PagXND1a expression in Populus alba × P. glandulosa
Jinnan Wang, Houjun Zhou, Yanqiu Zhao, Cheng Jiang, Jihong Li, Fang Tang, Yingli Liu, Shutang Zhao, Jianjun Hu, Xueqin Song, Meng-Zhu Lu
DOI: 10.1111/jipb.13102
Online Date: 29 April 2021
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22