Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
A histone H3K27me3 reader cooperates with a family of PHD finger‐containing proteins to regulate flowering time in Arabidopsis
Feng Qian, Qiu-Yuan Zhao, Tie-Nan Zhang, Yu-Lu Li, Yin-Na Su, Lin Li, Jian-Hua Sui, She Chen and Xin-Jian He
DOI: 10.1111/jipb.13067
Online Date: 12 January 2021
  
Comprehensive identification of lysine 2‐hydroxyisobutyrylated proteins in Ustilaginoidea virens reveals the involvement of lysine 2‐hydroxyisobutyrylation in fungal virulence
Xiaoyang Chen, Xiabing Li, Pingping Li, Xiaolin Chen, Hao Liu, Junbin Huang, Chaoxi Luo, Tom Hsiang and Lu Zheng
DOI: 10.1111/jipb.13066
Online Date: 11 January 2021
  
Chromatin remodeling factors regulate environmental stress responses in plants
Ze-Ting Song, Jian-Xiang Liu and Jia-Jia Han
DOI: 10.1111/jipb.13064
Online Date: 10 January 2021
  
Protein kinases in plant responses to drought, salt, and cold stress
Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo, Zhizhong Gong
DOI: 10.1111/jipb.13061
Online Date: 05 January 2021
  
Genome editing for plant research and crop improvement
Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
DOI: 10.1111/jipb.13063
Online Date: 24 December 2020
  
  
Mediator tail module subunits MED16 and MED25 differentially regulate abscisic acid signaling in Arabidopsis
Pengcheng Guo, Leelyn Chong , Fangming Wu , Chuan-Chih Hsu , Chuanyou Li , Jian-Kang Zhu and Yingfang Zhu
DOI: 10.1111/jipb.13062
Online Date: 23 December 2020
  
Arabidopsis U‐box E3 ubiquitin ligase PUB11 negatively regulates drought tolerance by degrading the receptor‐like protein kinases LRR1 and KIN7
Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Zhizhong Gong
DOI: 10.1111/jipb.13058
Online Date: 21 December 2020
  
A rice tubulin tyrosine ligase‐like 12 protein affects the dynamic and orientation of microtubules
Kunxi Zhang, Xin Zhu, Steffen Durst, Petra Hohenberger, Min-Jung Han, Gynheung An, Vaidurya P Sahi, Michael Riemann and Peter Nick
DOI: 10.1111/jipb.13059
Online Date: 18 December 2020
  
The calcium‐dependent protein kinase ZmCDPK7 functions in heat‐stress tolerance in maize (Zea mays L.)
Yulong Zhao, Hanwei Du, Yankai Wang, Huali Wang, Shaoyu Yang, Chaohai Li, Ning Chen, Hao Yang, Yihao Zhang, Yulin Zhu, Luyao Yang, Xiuli Hu
DOI: 10.1111/jipb.13056
Online Date: 17 December 2020
  
Abscisic acid signaling negatively regulates nitrate uptake via phosphorylation of NRT1.1 by SnRK2s in Arabidopsis
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng , Tianqi Zhang , Mengjiao Li , Hui Tian , Cun Wang
DOI: 10.1111/jipb.13057
Online Date: 17 December 2020
  
The Plant Cell Wall: Biosynthesis, construction, and functions
Baocai Zhang, Yihong Gao, Lanjun Zhang, Yihua Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13055
Online Date: 15 December 2020
  
Potassium and phosphorus transport and signaling in plants
Yi Wang, Yi-Fang Chen, and Wei-Hua Wu
DOI: 10.1111/jipb.13053
Online Date: 15 December 2020
  
The CBP/p300 histone acetyltransferases function as plant‐specific MEDIATOR subunits in Arabidopsis
Jing Guo, Long Wei, Shan-Shan Chen, Xue-Wei Cai, Yin-Na Su, Lin Li, She Chen, Xin-Jian He
DOI: 10.1111/jipb.13052
Online Date: 15 December 2020
  
Plant plasma membrane‐resident receptors: surveillance for infections and coordination for growth and development
Ana Marcia Escocard de Azevedo Manhães, Fausto Andres Ortiz-Morea, Ping He, Libo Shan
DOI: 10.1111/jipb.13051
Online Date: 11 December 2020
  
BRITTLE PLANT1 is required for normal cell wall composition and mechanical strength in rice
Yuanyan Zhang†, Yihua Wang †, Chunming Wang †, Carsten Rautengarten , Erchao Duan , Jianping Zhu , Xiaopin Zhu , Jie Lei , Chao Peng , Yunlong Wang , Xuan Teng , Yunlu Tian , Xi Liu , Joshua L Heazlewood , Aimin Wu and Jianmin Wan,
DOI: 10.1111/jipb.13050
Online Date: 08 December 2020
  
Rice FLOURY ENDOSPERM 18 encodes a pentatricopeptide repeat protein required for 5′ processing of mitochondrial nad5 mRNA and endosperm development
Mingzhou Yu, Mingming Wu, Yulong Ren, Yihua Wang, Jingfang Li, Cailin Lei, Yinglun Sun, Xiuhao Bao, Hongming Wu, Hang Yang, Tian Pan, Yongfei Wang, Ruonan Jing, Mengyuan Yan, Houda Zhang, Lei Zhao, Zhichao Zhao, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhijun Cheng, Bing Yang, Ling Jiang and Jianmin Wan
DOI: 10.1111/jipb.13049
Online Date: 07 December 2020
  
Benefiting others and self: Production of vitamins in plants
Yufei Li, Chenkun Yang, Hasan Ahmad, Mohamed Maher, Chuanying Fang, Jie Luo
DOI: 10.1111/jipb.13047
Online Date: 07 December 2020
  
Induction of jasmonic acid biosynthetic genes inhibits Arabidopsis growth in response to low boron
Yupu Huang, Sheliang Wang, Chuang Wang, Guangda Ding, Hongmei Cai, Lei Shi, and Fangsen Xu
DOI: 10.1111/jipb.13048
Online Date: 07 December 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22