Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
SEC. 1A and SEC. 6 synergistically regulate pollen tube polar growth
Tingting Fan, Yuemin Fan, Yang Yang, Dong Qian, Yue Niu, Lizhe An, Yun Xiang
DOI: 10.1111/jipb.13486
Online Date: 23 March 2023
  
The transcriptional regulator JAZ8 interacts with the C2 protein from geminiviruses and limits the geminiviral infection in Arabidopsis
Tabata Rosas-Diaz, Pepe Cana-Quijada, Mengshi Wu, Hui Du, Gemma Fernandez‐Barbero, Alberto P. Macho, Roberto Solano, Araceli G. Castillo, Xiao-Wei Wang, Rosa Lozano-Duran and Eduardo R. Bejarano
DOI: 10.1111/jipb.13482
Online Date: 22 March 2023
  
Auxin signaling module OsSK41-OsIAA10-OsARF regulates grain yield traits in rice
Fuying Ma, Fan Zhang, Yu Zhu, Dengyong Lan, Peiwen Yan, Ying Wang, Zejun Hu, Xinwei Zhang, Jian Hu, Fuan Niu, Mingyu Liu, Shicong He, Jinhao Cui, Xinyu Yuan, Ying Yan, Shujun Wu, Liming Cao, Hongwu Bian, Jinshui Yang, Zhikang Li and Xiaojin Luo
DOI: 10.1111/jipb.13484
Online Date: 20 March 2023
  
Scaffold protein RACK1A positively regulates leaf senescence by coordinating the EIN3-miR164-ORE1 transcriptional cascade in Arabidopsis
Masood Jan, Wei Zhu, Yajuan Fu, Zhiyong Li, Yeling Zhou, Dong Zhang, Huihui Han, Yan Yan, Xing Wen, Hongwei Guo, Jiansheng Liang
DOI: 10.1111/jipb.13483
Online Date: 20 March 2023
  
OsWR2 recruits OsHDA704 to regulate the deacetylation of H4K8ac in the promoter of OsABI5 in response to drought stress
Yalu Guo, Yiqing Tan, Minghao Qu, Kai Hong, Longjun Zeng, Lei Wang, Chuxiong Zhuang, Qian Qian, Jiang Hu, Guosheng Xiong
DOI: 10.1111/jipb.13481
Online Date: 15 March 2023
  
Differential SW16.1 allelic effects and genetic backgrounds contributed to increased seed weight after soybean domestication
Xianlian Chen, Cheng Liu, Pengfei Guo, Xiaoshuai Hao, Yongpeng Pan, Kai Zhang, Wusheng Liu, Lizhi Zhao, Wei Luo, Jianbo He, Yanzhu Su, Ting Jin, Fenfen Jiang, Si Wang, Fangdong Liu, Rongzhou Xie, Changgen Zhen, Wei Han, Guangnan Xing, Wubin Wang, Shancen Zhao, Yan Li and Junyi Gai
DOI: 10.1111/jipb.13480
Online Date: 14 March 2023
  
A cell wall invertase modulates resistance to fusarium crown rot and sharp eyespot in common wheat
Guoguo Lv, Yixiao Zhang, Lin Ma, Xiangning Yan, Mingjie Yuan, Jianhui Chen, Yongzhen Cheng, Xi Yang, Qi Qiao, Leilei Zhang, Mohsin Niaz, Xiaonan Sun, Qijun Zhang, Shaobin Zhong, Feng Chen
DOI: 10.1111/jipb.13478
Online Date: 13 March 2023
  
Translation rate underpins specific targeting of N-terminal transmembrane proteins to mitochondria
Junho Lee, Byeongho Moon, Dong Wook Lee, Inhwan Hwang
DOI: 10.1111/jipb.13475
Online Date: 10 March 2023
  
CRISPR/Cas9-mediated editing of GmTAP1 confers enhanced resistance to Phytophthora sojae in soybean
Tengfei Liu, Jing Ji, Yuanyuan Cheng, Sicong Zhang, Zeru Wang, Kaixuan Duan, Yuanchao Wang
DOI: 10.1111/jipb.13476
Online Date: 10 March 2023
  
Young Leaf White Stripe encodes a P-Type PPR protein required for chloroplast development
Jie Lan, Qibing Lin, Chunlei Zhou, Xi Liu, Rong Miao, Tengfei Ma, Yaping Chen, Changling Mou, Ruonan Jing, Miao Feng, Thanhliem Nguyen, Yulong Ren, Zhijun Cheng, Xin Zhang, Shijia Liu, Ling Jiang and Jianmin Wan
DOI: 10.1111/jipb.13477
Online Date: 10 March 2023
  
An ARF24-ZmArf2 Module Influences Kernel Size in Different Maize Haplotypes
Jie Gao, Long Zhang, Haonan Du, Yongbin Dong, Sihan Zhen, Chen Wang, Qilei Wang, Jingyu Yang, Paifeng Zhang, Xu Zheng, Yuling Li
DOI: 10.1111/jipb.13473
Online Date: 03 March 2023
  
Zinc-finger protein GmZF351 improves both salt and drought stress tolerance in soybean
Wei Wei, Long Lu, Xiao-Hua Bian, Qing-Tian Li, Jia-Qi Han, Jian-Jun Tao, Cui-Cui Yin, Yong-Cai Lai, Wei Li, Ying-Dong Bi, Wei-Qun Man, Shou-Yi Chen, Jin-Song Zhang and Wan-Ke Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13474
Online Date: 03 March 2023
  
Transcription factor GLK1 promotes anthocyanin biosynthesis via an MBW complex-dependent pathway in Arabidopsis thaliana
Yan Li, Wei Lei, Zuxu Zhou, Yanlin Li, Dawei Zhang and Honghui Lin
DOI: 10.1111/jipb.13471
Online Date: 01 March 2023
  
CPR5 positively regulates pattern-triggered immunity via a mediator protein
Miaomiao Ma, Meng Li, Rongfang Zhou, Jian-Bin Yu, Ying Wu, Xiaojuan Zhang, Jinlong Wang, Jian-Min Zhou and Xiangxiu Liang
DOI: 10.1111/jipb.13472
Online Date: 01 March 2023
  
Genomic, transcriptomic, and metabolomic analysis of Oldenlandia corymbosa reveals the biosynthesis and mode of action of anti-cancer metabolites
Irene Julca, Daniela Mutwil-Anderwald, Vaishnervi Manoj, Zahra Khan, Soak Kuan Lai, Lay Kien Yang, Ing Tsyr Beh, Jerzy Dziekan, Yoon Pin Lim, Shen Kiat Lim, Yee Wen Low, Yuen In Lam, Seth Tjia, Yuguang Mu, Qiao Wen Tan, Przemyslaw Nuc, Le Min Choo, Gillian Khew, Loo Shining, Antony Kam, James P. Tam, Zbynek Bozdech, Maximilian Schmidt, Bjoern Usadel, Yoganathan s/o Kanagasundaram, Saleh Alseekh, Alisdair Fernie, Hoi Yeung Li and Marek Mutwil
doi: 10.1111/jipb.13469
Online Date: 21 February 2023
  
Histone deacetylase OsHDA706 increases salt tolerance via H4K5/K8 deacetylation of OsPP2C49 in rice
Kai Liu, Jijin Chen, Shang Sun, Xu Chen, Xinru Zhao, Yingying Hu, Guoxiao Qi, Xiya Li, Bo Xu, Jun Miao, Chao Xue, Yong Zhou, Zhiyun Gong
DOI: 10.1111/jipb.13470
Online Date: 21 February 2023
  
The alleviation of ammonium toxicity in plants
Chengbin Xiao, Yuan Fang, Suomin Wang and Kai He
DOI: 10.1111/jipb.13467
Online Date: 15 February 2023
  
Climate-influenced boreotropical survival and rampant introgressions explain the thriving of New World grapes in the north temperate zone
Ze-Long Nie, Richard Hodel, Zhi-Yao Ma, Gabriel Johnson, Chen Ren, Ying Meng, Stefanie M. Ickert-Bond, Xiu-Qun Liu, Elizabeth Zimmer, Jun Wen
DOI: 10.1111/jipb.13466
Online Date: 11 February 2023
  
Phylotranscriptomics of Swertiinae (Gentianaceae) reveals that key floral traits are not phylogenetically correlated
Chunlin Chen, Brad R. Ruhfel, Jialiang Li, Zefu Wang, Lushui Zhang, Lei Zhang, Xingxing Mao, Ji Wang, Dashan He, Yue Luo, Quanjun Hu, Yuanwen Duan, Xiaoting Xu, Zhenxiang Xi, Jianquan Liu
DOI: 10.1111/jipb.13464
Online Date: 07 February 2023
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22