A Transgenic Study on Affecting Potato Tuber Yield by Expressing the Rice Sucrose Transporter Genes OsSUT5Z and OsSUT2M
Aijun Sun, Yan Dai, Xinsheng Zhang, Chunmin Li, Kun Meng, Honglin Xu, Xiaoli Wei, Guifang Xiao, Pieter B.F. Ouwerkerk, Mei Wang, and Zhen Zhu
J Integr Plant Biol . 2011, (7): 586 -595 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01063.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22