Identification of a Stable Quantitative Trait Locus for Percentage Grains with White Chalkiness in Rice ( Oryza sativa)
Tao Guo, Xiaolu Liu, Xiangyuan Wan, Jianfeng Weng, Shijia Liu, Xi Liu, Mingjiang Chen, Jingjing Li, Ning Su, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Xiuping Guo, Cailin Lei, Jiulin Wang, Ling Jiang, and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol . 2011, (8): 598 -607 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01041.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22