An exon skipping in a SEPALLATA-Like gene is associated with perturbed floral and fruits development in cucumber
Xin Wang, Dongli Gao, Jinjing Sun, Min Liu, Yaoyao Lun, Jianshu Zheng, Shenhao Wang, Qingzhi Cui, Xiaofeng Wang, and Sanwen Huang
J Integr Plant Biol . 2016, (9): 766 -771 .  DOI: 10.1111/jipb.12472

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22