Arabidopsis C3HC4-RING finger E3 ubiquitin ligase AtAIRP4 positively regulates stress-responsive abscisic acid signaling
Liang Yang, Qiaohong Liu, Zhibin Liu, Hao Yang, Jianmei Wang, Xufeng Li, and Yi Yang
J Integr Plant Biol . 2016, (1): 67 -80 .  DOI: 10.1111/jipb.12364

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22