Micro-trichome as a class I homeodomain-leucine zipper gene regulates multicellular trichome development in Cucumis sativus
Jun-Long Zhao, Jun-Song Pan, Yuan Guan, Wei-Wei Zhang, Bei-Bei Bie, Yun-Li Wang, Huan-Le He, Hong-Li Lian and Run Cai
J Integr Plant Biol . 2015, (11): 925 -935 .  DOI: 10.1111/jipb.12345

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22