Towards a better recording of microtubule cytoskeletal spatial organization and dynamics in plant cells
Weiwei Liu, Chaofeng Wang, Guangda Wang, Yinping Ma, Juan Tian, Yanjun Yu, Li Dong and Zhaosheng Kong
J Integr Plant Biol . 2019, (4): 388 -393 .  DOI: 10.1111/jipb.12721

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22