Osa‐miR167d facilitates infection of Magnaporthe oryzae in rice
Zhi-Xue Zhao, Qin Feng, Xiao-Long Cao, Yong Zhu, He Wang, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Yan Li and Wen-Ming Wang
J Integr Plant Biol . 2020, (5): 702 -715 .  DOI: 10.1111/jipb.12816

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22