The Brassicaceae-specific secreted peptides, STMPs, function in plant growth and pathogen defense
Zipeng Yu, Yang Xu, Lifei Zhu, Lei Zhang, Lin Liu, Di Zhang, Dandan Li, Changai Wu, Jinguang Huang, Guodong Yang, Kang Yan, Shizhong Zhang and Chengchao Zheng
J Integr Plant Biol . 2020, (4): 403 -420 .  DOI: 10.1111/jipb.12817

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22