Histone deacetylase OsHDA706 increases salt tolerance via H4K5/K8 deacetylation of OsPP2C49 in rice
Kai Liu, Jijin Chen, Shang Sun, Xu Chen, Xinru Zhao, Yingying Hu, Guoxiao Qi, Xiya Li, Bo Xu, Jun Miao, Chao Xue, Yong Zhou and Zhiyun Gong
J Integr Plant Biol . 2023, (6): 1394 -1407 .  DOI: 10.1111/jipb.13470

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22