The basic helix-loop-helix transcription factor gene, OsbHLH38, plays a key role in controlling rice salt tolerance
Fengping Du, Yinxiao Wang, Juan Wang, Yingbo Li, Yue Zhang, Xiuqin Zhao, Jianlong Xu, Zhikang Li, Tianyong Zhao, Wensheng Wang and Binying Fu
J Integr Plant Biol . 2023, (8): 1859 -1873 .  DOI: 10.1111/jipb.13489

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22