Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Immediate transcriptional responses of Arabidopsis leaves to heat shock
Min Liu, Jiafu Zhu, and Zhicheng Dong
doi: 10.1111/jipb.12990
Version of Record online: 09 July 2020
  
OsbZIP76 interacts with OsNF‐YBs and regulates endosperm cellularization in rice (Oryza sativa )
Baixiao Niu, Hui Deng, Tingting Li, Sandeep Sharma, Qianbin Yun, Qianru Li, Zhiguo E and Chen Chen
doi: 10.1111/jipb.12989
Version of Record online: 04 July 2020
  
Soybean AP1 homologs control flowering time and plant height
Liyu Chen, Haiyang Nan, Lingping Kong, Lin Yue, Hui Yang, Qingsong Zhao, Chao Fang, Haiyang Li, Qun Cheng, Sijia Lu, Fanjiang Kong, Baohui Liu and Lidong Dong
doi: 10.1111/jipb.12988
Version of Record online: 03 July 2020
  
Ethylene promotes seed iron storage during Arabidopsis seed maturation via ERF95 transcription factor
Ying Sun, Jia Qi Li, Jing Ying Yan, Jun Jie Yuan, Gui Xin Li, Yun Rong Wu, Ji Ming Xu, Rong Feng Huang, Nicholas P. Harberd, Zhong Jie Ding and Shao Jian Zheng
doi: 10.1111/jipb.12986
Version of Record online: 03 July 2020
  
Glutamate synthase 1 is involved in iron-deficiency response and long-distance transportation in Arabidopsis
Man Cui, Mengjun Gu, Yaru Lu, Yue Zhang, Chunlin Chen, Hong-Qing Ling and Huilan Wu
doi: 10.1111/jipb.12985
Version of Record online: 25 June 2020
  
ZmSRL5 is involved in drought tolerance by maintaining cuticular wax structure in maize
Zhenyuan Pan, Min Liu, Hailiang Zhao, Zengdong Tan, Kun Liang, Qin Sun, Dianming Gong , Haijun He, Wenqi Zhou and Fazhan Qiu
doi: 10.1111/jipb.12982
Version of Record online: 17 June 2020
  
AtHAP5A regulates iron translocation in iron-deficient Arabidopsis thaliana
Xiao Fang Zhu , Qi Wu , Yu Ting Meng , Ye Tao and Ren Fang Shen
doi: 10.1111/jipb.12984
Version of Record online: 17 June 2020
  
Deficiency of mitochondrial outer membrane protein 64 confers rice resistance to both piercing-sucking and chewing insects in rice
Hui-Min Guo, Hai-Chao Li, Shi-Rong Zhou, Hong-Wei Xue and Xue-Xia Miao
doi: 10.1111/jipb.12983
Version of Record online: 15 June 2020
  
Plasma membrane H+-ATPases-mediated cytosolic proton gradient regulates pollen tube growth
Wei Chen, Peng-Fei Jia, Wei-Cai Yang and Hong-Ju Li
doi: 10.1111/jipb.12981
Version of Record online: 10 June 2020
  
RNA-directed DNA methylation has an important developmental function in Arabidopsis that is masked by the chromatin remodeler PICKLE
Rong Yang, Li He, Huan Huang, Jian-Kang Zhu, Rosa Lozano-Duran and Heng Zhang
doi: 10.1111/jipb.12979
Version of Record online: 09 June 2020
  
Receptor-like kinases MDS1 and MDS2 promote SUMM2-mediated immunity
Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
doi: 10.1111/jipb.12978
Version of Record online: 04 June 2020
  
The C-terminal 17 amino acids of the photoreceptor UVR8 is involved in the fine-tuning of UV-B signaling
Li Lin, Huaxi Dong, Guoqian Yang and Ruohe Yin
doi: 10.1111/jipb.12977
Version of Record online: 03 June 2020
  
Induction of γ-aminobutyric acid plays a positive role to Arabidopsis resistance against Pseudomonas syringae
Xiangxiong Deng, Xuwen Xu, Yu Liu, Yan Zhang, Liuyi Yang, Shuqun Zhang and Juan Xu
doi: 10.1111/jipb.12974
Version of Record online: 26 June 2020
  
Co-regulation of indole glucosinolates and camalexin biosynthesis by CPK5/CPK6 and MPK3/MPK6 signaling pathways
Liuyi Yang, Yan Zhang, Rongxia Guan, Sen Li, Xuwen Xu, Shuqun Zhang and Juan Xu
doi: 10.1111/jipb.12973
Version of Record online: 26 June 2020
  
Plant cell totipotency: Insights into cellular reprogramming
Ying Hua Su, Li Ping Tang, Xiang Yu Zhao and Xian Sheng Zhang
doi: 10.1111/jipb.12972
Version of Record online: 24 June 2020
  
FKF1 F-box protein promotes flowering in part by negatively regulating DELLA protein stability under long-day photoperiod in Arabidopsis
Jindong Yan, Xinmei Li, Bingjie Zeng, Ming Zhong, Jiaxin Yang, Piao Yang, Xin Li, Chongsheng He, Jianzhong Lin, Xuanming Liu and Xiaoying Zhao
doi: 10.1111/jipb.12971
Version of Record online: 18 May 2020
  
Targeted mutagenesis in Arabidopsis thaliana using CRISPR-Cas12b/C2c1
Fan Wu, Xinyu Qiao, Yafei Zhao, Ziyi Zhang, Yifan Gao, Lingfeng Shi, Haokun Du, Lulu Wang, Ya‐Jie Zhang, Yu Zhang, Langyu Liu, Quan Wang and Dejing Kong
doi: 10.1111/jipb.12944
Version of Record online: 12 May 2020
  
WRKY transcription factors WRKY12 and WRKY13 interact with SPL10 to modulate age-mediated flowering
Zhenbing Ma, Wei Li, Houping Wang and Diqiu Yu
doi: 10.1111/jipb.12946
Version of Record online: 12 May 2020
  
FHA2 is a plant-specific ISWI subunit responsible for stamen development and plant fertility
Bo-Wen Gu, Lian-Mei Tan, Cui-Jun Zhang, Xiao-Mei Hou, Xue-Wei Cai, She Chen and Xin-Jian He
doi: 10.1111/jipb.12945
Version of Record online: 12 May 2020
  
SmMYB2 promotes salvianolic acid biosynthesis in the medicinal herb Salvia miltiorrhiza
Changping Deng, Yao Wang, Fenfen Huang, Sunjie Lu, Limei Zhao, Xingyuan Ma and Guoyin Kai
doi: 10.1111/jipb.12943
Version of Record online: 28 April 2020
  
Autophagy in plants: Physiological roles and post-translational regulation
Hua Qi, Fan-Nv Xia and Shi Xiao
doi: 10.1111/jipb.12941
Version of Record online: 23 April 2020
  
  
PIF1 and RVE1 form a transcriptional feedback loop to control light‐mediated seed germination in Arabidopsis
Liwen Yang, Zhimin Jiang, Yanjun Jing and Rongcheng Lin
doi: 10.1111/jipb.12938
Version of Record online: 11 April 2020
  
Induction of priming by cold stress via inducible volatile cues in neighboring tea plants
Mingyue Zhao, Lu Wang, Jingming Wang, Jieyang Jin, Na Zhang, Lei Lei, Ting Gao, Tingting Jing, Shangrui Zhang, Yi Wu, Bin Wu, Yunqing Hu, Xiaochun Wan, Wilfried Schwab and Chuankui Song
doi: 10.1111/jipb.12937
Version of Record online: 10 April 2020
  
Pentatricopeptide repeat protein PHOTOSYSTEM I BIOGENESIS FACTOR2 is required for splicing of ycf3
Xuemei Wang, Zhipan Yang, Yi Zhang, Wen Zhou, Aihong Zhang and Congming Lu
doi: 10.1111/jipb.12936
Version of Record online: 06 April 2020
  
Large-scale identification of expression quantitative trait loci in Arabidopsis reveals novel candidate regulators of immune responses and other processes
Xingang Wang, Min Ren, Danni Liu, Dabao Zhang, Cuijun Zhang, Zhaobo Lang, Alberto P. Macho, Min Zhang and Jian‐Kang Zhu
doi: 10.1111/jipb.12930
Version of Record online: 04 April 2020
  
SHY2 as a node in the regulation of root meristem development by auxin, brassinosteroids, and cytokinin
Taotao Li, Xinke Kang, Wei Lei, Xiuhong Yao, Lijuan Zou, Dawei Zhang and Honghui Lin
doi: 10.1111/jipb.12931
Version of Record online: 01 April 2020
  
B-box proteins: Pivotal players in light-mediated development in plants
Zhaoqing Song, Yeting Bian, Jiujie Liu, Yuting Sun and Dongqing Xu
doi: 10.1111/jipb.12935
Version of Record online: 01 April 2020
  
Light signaling and UV-B mediated plant growth regulation
Arpita Yadav, Deeksha Singh, Maneesh Lingwan, Premachandran Yadukrishnan, Shyam Kumar Masakapalli and Sourav Datta
doi: 10.1111/jipb.12932
Version of Record online: 01 April 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
网站备案号:京ICP备16067583号-22