Development

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xiumei Xu, Canhui Zheng, Dandan Lu, Chun‐Peng Song and Lixin Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (11): 1835-1855.  
DOI: 10.1111/jipb.13152
Abstract (Browse 276)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jie Chen, Lihan Wang, Zeyu Yang, Hongbo Liu, Chuanliang Chu, Zhenzhen Zhang, Qinglu Zhang, Xianghua Li, Jinghua Xiao, Shiping Wang and Meng Yuan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1815-1832.  
DOI: 10.1111/jipb.13150
Abstract (Browse 229)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jinnan Wang, Houjun Zhou, Yanqiu Zhao, Cheng Jiang, Jihong Li, Fang Tang, Yingli Liu, Shutang Zhao, Jianjun Hu, Xueqin Song and Meng‐Zhu Lu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1683-1694.  
DOI: 10.1111/jipb.13102
Abstract (Browse 199)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xinyong Liu, Xichun Zhang, Ruijie Cao, Guiai Jiao, Shikai Hu, Gaoneng Shao, Zhonghua Sheng, Lihong Xie, Shaoqing Tang, Xiangjin Wei and Peisong Hu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1724-1739.  
DOI: 10.1111/jipb.13147
Abstract (Browse 196)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hui Tao, Xuetao Shi, Feng He, Dan Wang, Ning Xiao, Hong Fang, Ruyi Wang, Fan Zhang, Min Wang, Aihong Li, Xionglun Liu, Guo‐Liang Wang and Yuese Ning
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1639-1648.  
DOI: 10.1111/jipb.13145
Abstract (Browse 230)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qiaoqiao Xiao, Zhongqiu Li, Mengmeng Qu, Wenying Xu, Zhen Su and Jiaotong Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1422-1436.  
DOI: 10.1111/jipb.13112
Abstract (Browse 157)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rigui Ye, Yunrong Wu, Zhenyu Gao, Hao Chen, Lixia Jia, Dongming Li, Xugang Li, Qian Qian and Yanhua Qi
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1555-1567.  
DOI: 10.1111/jipb.13142
Abstract (Browse 209)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liping Wang, Anqi Zhou, Jing Li, Mingkang Yang, Fan Bu, Liangfa Ge, Liang Chen and Wei Huang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1537-1554.  
DOI: 10.1111/jipb.13138
Abstract (Browse 215)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jinjie Li, Bo Tang, Yingxiu Li, Chenguang Li, Minjie Guo, Haiyang Chen, Shichen Han, Jin Li, Qijin Lou, Wenqiang Sun, Peng Wang, Haifeng Guo, Wei Ye, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Sibin Yu, Long Zhang and Zichao Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1521-1537.  
DOI: 10.1111/jipb.13140
Abstract (Browse 318)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Guoxiang Jiang, Dandan Zhang, Zhiwei Li, Hanzhi Liang, Rufang Deng, Xinguo Su, Yueming Jiang and Xuewu Duan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1341-1352.  
DOI: 10.1111/jipb.13088
Abstract (Browse 232)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rongna Wang, Xiuyan Yang, Shuang Guo, Zhaohui Wang, Zhanhui Zhang and Zhongming Fang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1260-1272.  
DOI: 10.1111/jipb.13097
Abstract (Browse 315)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jian Chen, Xiangbo Zhang, Fei Yi, Xiang Gao, Weibin Song, Haiming Zhao and Jinsheng Lai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1227-1239.  
DOI: 10.1111/jipb.13077
Abstract (Browse 224)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Teng‐Yue Zhang, Zhong‐Qi Li, Yu‐Dong Zhao, Wen‐Jie Shen, Meng‐Shu Chen, Hai‐Quan Gao, Xiao‐Min Ge, Hui‐Qin Wang, Xue Li and Jun‐Min He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1324-1340.  
DOI: 10.1111/jipb.13083
Abstract (Browse 256)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaojun Pu, Xiumei Dong, Qing Li, Zexi Chen and Li Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1211-1226.  
DOI: 10.1111/jipb.13076
Abstract (Browse 245)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hongfeng Wang, Fanjiang Kong and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1181-1196.  
DOI: 10.1111/jipb.13084
Abstract (Browse 275)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bo Yang, Sen Yang, Baodian Guo, Yuyin Wang, Wenyue Zheng, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Zehan Liu, Haonan Wang, Zhenchuan Ma, Yan Wang, Wenwu Ye, Suomeng Dong and Yuanchao Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1382-1396.  
DOI: 10.1111/jipb.13082
Abstract (Browse 261)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanmei Chen, Yi Wang, Jun Yang, Wenbin Zhou and Shaojun Dai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1197-1210.  
DOI: 10.1111/jipb.13087
Abstract (Browse 349)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chunyu Zhang, Qian Qian, Xiang Huang, Wenbin Zhang, Xu Liu and Xingliang Hou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1120-1132.  
DOI: 10.1111/jipb.13109
Abstract (Browse 155)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin‐Lin Zhang, Wei Li, Ying‐Ying Tian, Seth Jon Davis and Jian‐Xiang Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1097-1103.  
DOI: 10.1111/jipb.13107
Abstract (Browse 249)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1021-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.13073
Abstract (Browse 388)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuxu Wei, Wanting Wang, Peng Xu, Wenxiu Wang, Tongtong Guo, Shuang Kou, Minqing Liu, Yake Niu, Hong‐Quan Yang and Zhilei Mao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1133-1146.  
DOI: 10.1111/jipb.13111
Abstract (Browse 192)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dong Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1065-1090.  
DOI: 10.1111/jipb.13090
Abstract (Browse 310)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanyan Zhang, Yihua Wang, Chunming Wang, Carsten Rautengarten, Erchao Duan, Jianping Zhu, Xiaopin Zhu, Jie Lei, Chao Peng, Yunlong Wang, Xuan Teng, Yunlu Tian, Xi Liu, Joshua L. Heazlewood, Aimin Wu and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 865-877.  
DOI: 10.1111/jipb.13050
Abstract (Browse 311)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoqian Chu, Mingzhe Li, Shujuan Zhang, Min Fan, Chao Han, Fengning Xiang, Genying Li, Yong Wang, Cheng‐Bin Xiang, Jia‐Gang Wang and Ming‐Yi Bai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 902-912.  
DOI: 10.1111/jipb.13035
Abstract (Browse 214)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Kunxi Zhang, Xin Zhu, Steffen Durst, Petra Hohenberger, Min‐Jung Han, Gynheung An, Vaidurya P. Sahi, Michael Riemann and Peter Nick
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 848-864.  
DOI: 10.1111/jipb.13059
Abstract (Browse 177)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yupu Huang, Sheliang Wang, Chuang Wang, Guangda Ding, Hongmei Cai, Lei Shi and Fangsen Xu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 937-948.  
DOI: 10.1111/jipb.13048
Abstract (Browse 215)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chaoqi Wang, Shouyi Dai, Zhong‐Lin Zhang, Wenqing Lao, Ruiying Wang, Xianqing Meng and Xin Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 828-833.  
DOI: 10.1111/jipb.13075
Abstract (Browse 383)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Mingzhou Yu, Mingming Wu, Yulong Ren, Yihua Wang, Jingfang Li, Cailin Lei, Yinglun Sun, Xiuhao Bao, Hongming Wu, Hang Yang, Tian Pan, Yongfei Wang, Ruonan Jing, Mengyuan Yan, Houda Zhang, Lei Zhao, Zhichao Zhao, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhijun Cheng, Bing Yang, Ling Jiang and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 834-847.  
DOI: 10.1111/jipb.13049
Abstract (Browse 368)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaodong Yu, Yiren Xu and Shunping Yan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 823-827.  
DOI: 10.1111/jipb.13074
Abstract (Browse 368)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dingyu Zhang, Zheng Zhu, Jiong Gao, Xin Zhou, Shuai Zhu, Xiaoyan Wang, Xiaolei Wang, Guodong Ren and Benke Kuai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 924-936.  
DOI: 10.1111/jipb.13044
Abstract (Browse 381)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenjie Zeng, Huan Huang, Xueqiang Lin, Chen Zhu, Ken‐ichi Kosami, Chaofeng Huang, Huiming Zhang, Cheng‐Guo Duan, Jian‐Kang Zhu and Daisuke Miki
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 691-706.  
DOI: 10.1111/jipb.13037
Abstract (Browse 226)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Li Ping Tang, Yi Yang, Hui Wang, Lixin Li, Le Liu, Yu Liu, Jinfeng Yuan, Xiang Yu Zhao, Klaus Palme, Ying Hua Su and Xugang Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 737-755.  
DOI: 10.1111/jipb.13043
Abstract (Browse 207)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ting Ma, En Li, Lu‐Shen Li, Sha Li and Yan Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 676-694.  
DOI: 10.1111/jipb.13017
Abstract (Browse 364)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dawei Dai, Zeyang Ma and Rentao Song
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 613-627.  
DOI: 10.1111/jipb.13069
Abstract (Browse 368)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanfeng Li, Meng Deng, Haofeng Liu, Yan Li, Yu Chen, Min Jia, Hui Xue, Jingxia Shao, Jun Zhao, Yafei Qi, Lijun An, Fei Yu and Xiayan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 646-661.  
DOI: 10.1111/jipb.13003
Abstract (Browse 354)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanlin Ma, Jing Cao, Qiaoqiao Chen, Jiahan He, Zhibin Liu, Jianmei Wang, Xufeng Li and Yi Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 543-552.  
DOI: 10.1111/jipb.13030
Abstract (Browse 312)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Han Qiao, Han Zhang, Zhun Wang and Yuanyue Shen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 553-569.  
DOI: 10.1111/jipb.13065
Abstract (Browse 253)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng, Tianqi Zhang, Mengjiao Li, Hui Tian and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 597-610.  
DOI: 10.1111/jipb.13057
Abstract (Browse 477)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 235)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhuqing Wang, Duoyan Rong, Dixing Chen, Yang Xiao, Renyi Liu, Shuang Wu and Chizuko Yamamuro
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 583-596.  
DOI: 10.1111/jipb.13020
Abstract (Browse 367)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22