Crop yield

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Jemima Brinton and Cristobal Uauy
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 337-358.  
DOI: 10.1111/jipb.12741
Abstract (Browse 389)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yunhua Xiao, Dapu Liu, Guoxia Zhang, Shaopei Gao, Linchuan Liu, Fan Xu, Ronghui Che, Yiqin Wang, Hongning Tong and Chengcai Chu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 581-597.  
DOI: 10.1111/jipb.12727
Abstract (Browse 370)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhaoyang Zhang, Hu Zhao, Wei Li, Jiemin Wu, Zaihui Zhou, Fei Zhou, Hao Chen and Yongjun Lin
J Integr Plant Biol 2019, 61 (11): 1134-1150.  
DOI: 10.1111/jipb.12759
Abstract (Browse 283)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sandeep J Sarde, Klaas Bouwmeester, Jhon Venegas-Molina, Anja David, Wilhelm Boland and Marcel Dicke
J Integr Plant Biol 2019, 61 (10): 1085-1098.  
DOI: 10.1111/jipb.12742
Abstract (Browse 219)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Peng Tian, Jiafan Liu, Changling Mou, Cuilan Shi, Huan Zhang, Zhichao Zhao, Qibin Lin, Jie Wang, Jiulin Wang, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhijun Cheng, Shanshan Zhu, Yulong Ren, Cailin Lei, Haiyang Wang and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol 2019, 61 (11): 1171-1185.  
DOI: 10.1111/jipb.12745
Abstract (Browse 301)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Weiyang Zhang, Kuanyu Zhu, Zhiqin Wang, Hao Zhang, Junfei Gu, Lijun Liu, Jianchang Yang and Jianhua Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 943-963.  
DOI: 10.1111/jipb.12722
Abstract (Browse 297)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Salar Shaaf, Gianluca Bretani, Abhisek Biswas, Irene Maria Fontana and Laura Rossini
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 226-256.  
DOI: 10.1111/jipb.12757
Abstract (Browse 271)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qun Lian, Die Tang, Zhiyan Bai, Jianjian Qi, Fei Lu, Sanwen Huang and Chunzhi Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 7-11.  
DOI: 10.1111/jipb.12748
Abstract (Browse 246)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tao Guo, Ke Chen, Nai-Qian Dong, Wang-Wei Ye, Jun-Xiang Shan and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 581-600.  
DOI: 10.1111/jipb.12820
Abstract (Browse 441)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tao Wang, Ting Zou, Zhiyuan He, Guoqiang Yuan, Tao Luo, Jun Zhu, Yueyang Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li and Shuangcheng Li
J Integr Plant Biol 2019, 61 (10): 1036-1042.  
DOI: 10.1111/jipb.12736
Abstract (Browse 1262)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wei Wang, Xiangjin Wei, Guiai Jiao, Wenqiang Chen, Yawen Wu, Zhonghua Sheng, Shikai Hu, Lihong Xie, Jiayu Wang, Shaoqing Tang and Peisong Hu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 948-966.  
DOI: 10.1111/jipb.12866
Abstract (Browse 358)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenzhu Guo, Tong Lian, Baobao Wang, Jiantao Guan, Dong Yuan, Huan Wang, Fardous Mohammad Safiul Azam, Xing Wan, Weixuan Wang, Qiuju Liang, Haiyang Wang, Jinxing Tu, Chunyi Zhang and Ling Jiang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 675-690.  
DOI: 10.1111/jipb.12811
Abstract (Browse 332)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sen Chai, Fu-Rong Ge, Yan Zhang and Sha Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 718-722.  
DOI: 10.1111/jipb.12864
Abstract (Browse 283)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xin-Yuan Huang and Fang-Jie Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 264-268.  
DOI: 10.1111/jipb.12920
Abstract (Browse 284)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenzhi Zhou, Shanshan Zhao, Shutao He, Qiuxiang Ma, Xinlu Lu, Xiaomeng Hao, Hongxia Wang, Jun Yang and Peng Zhang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 832-846.  
DOI: 10.1111/jipb.12848
Abstract (Browse 298)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xingming Hu, Fanmiao Wang and Makoto Matsuoka
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 908-910.  
DOI: 10.1111/jipb.12854
Abstract (Browse 215)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuxiao Chen, Shiyong Sun and Xuelu Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1674-1687.  
DOI: 10.1111/jipb.12975
Abstract (Browse 383)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lei Xu, Fang Wang, Ruili Li, Minjuan Deng, Meilan Fu, Huiying Teng and Keke Yi
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 1017-1033.  
DOI: 10.1111/jipb.12885
Abstract (Browse 387)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1880-1895.  
DOI: 10.1111/jipb.12999
Abstract (Browse 446)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yufei Li, Chenkun Yang, Hasan Ahmad, Mohamed Maher, Chuanying Fang and Jie Luo
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 210-227.  
DOI: 10.1111/jipb.13047
Abstract (Browse 258)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
He Zhao, Cui-Cui Yin, Biao Ma, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 102-125.  
DOI: 10.1111/jipb.13028
Abstract (Browse 428)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 3-33.  
DOI: 10.1111/jipb.13063
Abstract (Browse 721)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu and Qiaoquan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 889-901.  
DOI: 10.1111/jipb.13010
Abstract (Browse 459)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 284)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1021-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.13073
Abstract (Browse 432)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin Yue, Xiaoming Li, Chao Fang, Liyu Chen, Hui Yang, Jie Yang, Zhonghui Chen, Haiyang Nan, Linnan Chen, Yuhang Zhang, Haiyang Li, Xingliang Hou, Zhicheng Dong, James L. Weller, Jun Abe, Baohui Liu and Fanjiang Kong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1004-1020.  
DOI: 10.1111/jipb.13070
Abstract (Browse 492)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chao Fang, Jun Liu, Ting Zhang, Tong Su, Shichen Li, Qun Cheng, Lingping Kong, Xiaoming Li, Tiantian Bu, Haiyang Li, Lidong Dong, Sijia Lu, Fanjiang Kong and Baohui Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 995-1003.  
DOI: 10.1111/jipb.13034
Abstract (Browse 350)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoya Lin, Baohui Liu, James L. Weller, Jun Abe and Fanjiang Kong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 981-994.  
DOI: 10.1111/jipb.13021
Abstract (Browse 443)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jian Lv, Jingyan Liu, Yuhang Ming, Yiting Shi, Chunpeng Song, Zhizhong Gong, Shuhua Yang and Yanglin Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1568-1587.  
DOI: 10.1111/jipb.13100
Abstract (Browse 564)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rongna Wang, Xiuyan Yang, Shuang Guo, Zhaohui Wang, Zhanhui Zhang and Zhongming Fang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1260-1272.  
DOI: 10.1111/jipb.13097
Abstract (Browse 363)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiahui Zhang, Huating Zhang, Shaoya Li, Jingying Li, Lei Yan and Lanqin Xia
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1649-1663.  
DOI: 10.1111/jipb.13151
Abstract (Browse 275)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22