Root development

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Tie-Yuan Liu, Nenghui Ye, Tao Song, Yunying Cao, Bei Gao, Di Zhang, Fuyuan Zhu, Moxian Chen, Yingjiao Zhang, Weifeng Xu and Jianhua Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 449-462.  
DOI: 10.1111/jipb.12716
Abstract (Browse 255)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yawen Lei, Shihao Su, Liang He, Xiaohe Hu and Da Luo
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 463-477.  
DOI: 10.1111/jipb.12711
Abstract (Browse 1017)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zipeng Yu, Yang Xu, Lifei Zhu, Lei Zhang, Lin Liu, Di Zhang, Dandan Li, Changai Wu, Jinguang Huang, Guodong Yang, Kang Yan, Shizhong Zhang and Chengchao Zheng
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 403-420.  
DOI: 10.1111/jipb.12817
Abstract (Browse 329)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaolei Wang, Jiong Gao, Shan Gao, Zhongpeng Li, Benke Kuai and Guodong Ren
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 383-387.  
DOI: 10.1111/jipb.12726
Abstract (Browse 237)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qudsia Zeb, Xiaohan Wang, Congcong Hou, Xiwen Zhang, Mengqi Dong, Sisi Zhang, Qian Zhang, Zhijie Ren, Wang Tian, Huifen Zhu, Legong Li and Liangyu Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 887-896.  
DOI: 10.1111/jipb.12890
Abstract (Browse 442)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Taotao Li, Xinke Kang, Wei Lei, Xiuhong Yao, Lijuan Zou, Dawei Zhang and Honghui Lin
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1500-1517.  
DOI: 10.1111/jipb.12931
Abstract (Browse 299)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lili Sun, Mengshi Zhang, Xiaomei Liu, Qianzhuo Mao, Chen Shi, Leon V. Kochian and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 984-997.  
DOI: 10.1111/jipb.12942
Abstract (Browse 550)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Meizhi Xu, Xu Gu, Nengsong Liang, Xinxin Bian, Hong Wang, Yaxin Qin, Limin Pi and Shuang Wu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 897-911.  
DOI: 10.1111/jipb.12881
Abstract (Browse 299)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1021-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.13073
Abstract (Browse 408)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhuqing Wang, Duoyan Rong, Dixing Chen, Yang Xiao, Renyi Liu, Shuang Wu and Chizuko Yamamuro
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 583-596.  
DOI: 10.1111/jipb.13020
Abstract (Browse 388)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bingsheng Lv, Kongqin Hu, Te Tian, Kaijing Wei, Feng Zhang, Yuebin Jia, Huiyu Tian and Zhaojun Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 662-678.  
DOI: 10.1111/jipb.13006
Abstract (Browse 395)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng, Tianqi Zhang, Mengjiao Li, Hui Tian and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 597-610.  
DOI: 10.1111/jipb.13057
Abstract (Browse 499)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tao Li, Hongmei Lian, Haojie Li, Yufang Xu and Huiyong Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1437-1450.  
DOI: 10.1111/jipb.13099
Abstract (Browse 304)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dong Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1065-1090.  
DOI: 10.1111/jipb.13090
Abstract (Browse 325)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiameng Xu, Jiayong Zhu, Jiajia Liu, Junxia Wang, Zhaojun Ding and Huiyu Tian
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1147-1160.  
DOI: 10.1111/jipb.13091
Abstract (Browse 301)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rigui Ye, Yunrong Wu, Zhenyu Gao, Hao Chen, Lixia Jia, Dongming Li, Xugang Li, Qian Qian and Yanhua Qi
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1555-1567.  
DOI: 10.1111/jipb.13142
Abstract (Browse 224)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22