View Current Issue (01 September 2020)

PubExpress
Breakthrough Reports
Editorials and Commentaries
Online Open Articles

Please wait a minute...
 • Miru Du, Ting Wang, Qun Lian, Xiaojie Zhang, Guohui Xin, Yuanyuan Pu, Glenn J Bryan and Jianjian Qi
  Online Date: 23 September 2020
 • Jiayi Yu, Lu Kang, Yuanyuan Li, Changai Wu, Chengchao Zheng, Pei Liu, Jinguang Huang
  Online Date: 18 September 2020
 • Ting Ma, En Li, Lu-Shen Li, Sha Li and Yan Zhang
  Online Date: 12 September 2020
 • Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh, Woo Taek Kim
  Online Date: 10 September 2020
 • Jia Zhang, Xiaowei Fan, Yong Hu, Xiangchun Zhou, Qin He, Liwen Liang and Yong-Zhong Xing
  Online Date: 05 September 2020
 • Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu, and Qiaoquan Liu
  Online Date: 04 September 2020
 • Hao Zhou, Duo Xia, Da Zhao, Yanhua Li, Pingbo Li, Bian Wu, Guanjun Gao, Qinglu Zhang, Gongwei Wang, Jinghua Xiao, Xianghua Li, Sibin Yu, Xingming Lian and Yuqing He
  Online Date: 04 September 2020
 • Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
  Online Date: 02 September 2020
 • More
 • Bingsheng Lv, Kongqin Hu, Te Tian, Kaijing Wei, Feng Zhang, Yuebin Jia, Huiyu Tian and Zhaojun Ding
  Version of Record online:13 August 2020
 • Yongsheng Wang, Huihui Wang, Feihu Xi, Huiyuan Wang, Ximei Han, Wentao Wei, Hangxiao Zhang, Qianyue Zhang, Yushan Zheng, Qiang Zhu, Markus V. Kohnen, Anireddy S. N. Reddy and Lianfeng Gu
  Version of Record online:31 July 2020
 • Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
  Version of Record online:30 July 2020
 • Bo Yang, Yuyin Wang, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Wenyue Zheng, Zehan Liu, Sen Yang, Xinyu Liu, Dongya Shi, Haifeng Zhang, Yan Wang, Wenwu Ye and Yuanchao Wang
  Version of Record online:29 July 2020
 • Lüwen Zhou, Fei Du, Shiliang Feng, Jinrong Hu, Shouqin Lü, Mian Long and Yuling Jiao
  Version of Record online:29 July 2020
 • Zilong Tan , Xuejing Wen and Yucheng Wang
  Version of Record online:18 July 2020
 • Chengliang Sun, Lijuan Liu, Luxuan Wang, Baohai Li, Chongwei Jin and Xianyong Lin
  Version of Record online:17 July 2020
 • Peisen Su, Lanfei Zhao, Wen Li, Jinxiao Zhao, Jun Yan, Xin Ma, Anfei Li, Hongwei Wang and Lingrang Kong
  Version of Record online:17 July 2020
 • More
 • Lili Sun, Mengshi Zhang, Xiaomei Liu, Qianzhuo Mao, Chen Shi, Leon V. Kochian and Hong Liao
  J Integr Plant Biol, 2020 62(7): 984-997
 • Gang Liang, Huimin Zhang, Yang Li, Mengna Pu, Yujie Yang, Chenyang Li, Chengkai Lu, Peng Xu and Diqiu Yu
  J Integr Plant Biol, 2020 62(5): 668-689
 • Dandan Jia, Lian-Ge Chen, Guimin Yin, Xiaorui Yang, Zhihua Gao, Yi Guo, Yu Sun and Wenqiang Tang
  J Integr Plant Biol, 2020 62(8): 1093-1111
 • Lijun Wang, Jiaojiao Gao, Zixin Zhang, Weimiao Liu, Peilei Cheng, Wenting Mu, Tong Su, Sumei Chen, Fadi Chen and Jiafu Jiang
  J Integr Plant Biol, 2020 62(8): 1059-1064
 • Chien-Hsun Huang, Xinping Qi, Duoyuan Chen, Ji Qi and Hong Ma
  J Integr Plant Biol, 2020 62(4): 433-455
 • Shuai Hu, Hao Ye, Yong Cui and Liwen Jiang
  J Integr Plant Biol, 2020 62(2): 181-200
 • Shuying Pan, Kai-en Li, Wei Huang, Huan Zhong, Huihui Wu, Yuan Wang, He Zhang, Zongwei Cai, Hongwei Guo, Xuemei Chen and Yiji Xia
  J Integr Plant Biol, 2020 62(7): 967-983
 • More
 • Plant peroxisomes
  Published in Jul. 2019, Volume 61, Issue 7
 • Maize biology
  Published in Jun. 2019, Volume 61, Issue 6
 • Seed biology
  Published in May 2019, Volume 61, Issue 5
 • More

  News and Views

  More
 • Sanfeng Li, Lan Shen, Ping Hu, Qing Liu, Xudong Zhu, Qian Qian, Kejian Wang and Yuexing Wang
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (12): 1201-1205
 • Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (2): 165-180
 • Ruie Liu and Zhaobo Lang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 148-159
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Dajian Zhang, Xiaoyu Guo, Yunyuan Xu, Hao Li, Liang Ma, Xuefeng Yao, Yuxiang Weng, Yan Guo, Chun-Ming Liu and Kang Chong
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (12): 1194-1200
 • Ru Chang Ren, Li Li Wang, Lin Zhang, Ya Jie Zhao, Jia Wen Wu, Yi Ming Wei, Xian Sheng Zhang and Xiang Yu Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (3): 299-313
 • Ya-Nan Chang, Chen Zhu, Jing Jiang, Huiming Zhang, Jian-Kang Zhu and Cheng-Guo Duan
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (5): 563-580
 • Yan Zhou, Shiqi Zhou, Liping Wang, Duo Wu, Hailan Cheng, Xu Du, Dandan Mao, Chunlai Zhang and Xiaocheng Jiang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (4): 470-486
 • More
  [an error occurred while processing this directive]
  More
  PROMOTIONS
  Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
  Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
  Taobao QR code Weidian QR code

  PUBLISHED BY

  ACKNOWLEDGEMENTS

  Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
  No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
  Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
  Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
  Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
  网站备案号:京ICP备16067583号-22